konstrukce 3

Nabízíme

 • zpracování nabídkové dokumentace
 • zpracování kompletní projektové dokumentace ve stupních
  • územní řízení
  • stavební povolení
  • tendrová dokumentace
  • projektová dokumentace
 • zpracování dílenské a montážní dokumentace ocelové konstrukce
 • zpracování dílenské dokumentace opláštění
 • technický dozor na stavbách
konstrukce 4

Používaný software

 • výpočetní software
  • Scia Engineer
  • MS Excel
 • konstrukční a kreslící programy
  • Tekla Structures Detailing
  • AutoCAD 2008 a nižší


Aktuality

03/2018

Zpracováváme DD technologických kcí na akci Bylnice.

03/2018

Zpracováváme DD pomocných ok na akci Mondi Štětí.

03/2018

Zpracováváme RP nosných kcí na akci Prusinovice.

03/2018

Zpracováváme RP nosných kcí na akci Moravský Kočov.

03/2018

Zpracováváme DSP na akci KIA Zlín.

03/2018

Zpracováváme DSP na akci Moravská Nová Ves.


nahoru ↑